Köpvillkor

 

Beställning och retur
Samtliga beställningar är bindande. Det går inte att annullera en lagd order och beställningarna saknar returrätt.

Garanti
Vid försäljning av hård- och mjukvara lämnar byBrick ingen egen garanti utöver den garanti som lämnas av tillverkaren. byBrick ansvarar ej för följder av eventuella hård & mjukvarufel.

Vid leverans
Vid mottagande av leveranser gäller avsyningsplikten samt vid eventuella transportskador. Mottagaren ska vid mottagandet avsyna godset och kontrollera antal kollin. Synliga transportskador på godset ska omedelbart och alltid av mottagaren anmälas till transportören. Eventuella fraktavvikelser skall noteras på frakthandlingen och motkvitteras av chauffören för att reklamationen skall vara giltig. 

Priser
Samtliga priser är exklusive moms och kemikalieskatt om inget annat tydligt framgår.